– Els gatets se’ls ha de desparasitar a partir dels 15 dies de vida i cada 3 o 6 mesos. També cal tractar els paràsits externs com les puces amb pipetes específiques per felí.

– Vacunar a partir dels 2 mesos d’edat, segons el pla que indiqui el seu veterinari de capçalera.

– És convenient la castració, tant de mascles com femelles, d’aquesta forma aconseguim:

  • Evitar una proliferació excessiva,ja que una gata pot tenir de 3 a 4 zels anuals i 4 o 5 gatets en cada part.
  • Evitar en un 90% els casos de càncer de mama en les gates.
  • Reduïr les baralles, els miols, el marcatge amb orina i els atropellaments.
  • Reduïr les malalties de transmissió sexual.

– La dieta ha de contenir nutrients d’acord a la seva edat i varia si és cadell, adult, femella gestant / lactant senil o si té algun problema de salut. També se’ls pot donar menjar casolà, però ha de ser equilibrada.

– El menjar i l’aigua han d’estar ubicats en un lloc tranquil i a disposició permanentment.